Reference

Nekateri objekti za katere smo v zadnjih letih izdelali načrte električnih inštalacij in električne opreme:

Poslovni objekti:

 • Poslovno stanovanjski objekt Aračič, Mestinje, 2012 (PGD), 2013 (PID)
 • Poslovni objekt celjske lekarne s podzemno garažo, Rogaška Slatina, 2013 (PZI), 2015 (PID)
 • Prizidek k zdravstvenemu domu Polzela za potrebe Lekarne, 2013 (PGD, PZI), 2014 (PID)
 • Nakupovalni center Velenjka, lokal Foodcourt, 2013 (PZI)
 • Prenova Lekarne Center, Celje, 2014 (PZI in PID)
 • Prenova Lekarne Šentjur, 2014 (PZI in PID)
 • Banka Celje: Preureditev pritličja enote v Prešernovi ulici, Celje, 2015 (PZI)
 • Poslovni objekt Unichem: Regalno skladišče IOC Zapolje 2015 (PGD in PZI), 2016 (PID)
 • Prenova upravne stavbe Aplast Petrovče, 2016 (PZI)
 • Poslovni objekt Petrin, Mozirje, 2016 (PGD in PZI), 2017 (PID)

Trgovski objekti:

 • Trgovski objekt Mercator, Šiška Ljubljana, 2013 (IDP), 2014 (PGD)
 • Poslovni objekt Jagros, Šentjur, 2013 (PGD), 2015 (PID)
 • Ureditev trgovine in skladišča KZ Vransko, 2014 (PGD), 2016 (PZI in PID)

Industrijski objekti:

 • Industrijski objekt BSH - hala West, Nazarje, 2012 (PGD, PZI, PID)
 • Hala SICO, Žalec, 2012 (PGD in PZI)
 • Skladiščno administrativni objekt Income, Celje, 2012 
 • Industrijski objekt Metalkom, Slovenske Konjice, 2012
 • Kmetijsko proizvodni objekt Ponikva, 2012 (PGD), 2014 (PID)
 • Skladiščna hala (prizidava), Biro Ogis, 2013 (PGD), 2015 (PID)
 • Industrijski objekt BSH - medetaža v hali Tassimo, Nazarje, 2013 (PZI in PID)
 • Poslovno-proizvodni objekt, Marovt d.o.o., Stranice, 2014 (PZI), 2015 (PID)
 • Proizvodno skladiščna hala, Monting SK, Laško, 2014 (PGD in PZI), 2015 (PID)
 • Industrijski objekt BSH: Preskuševalnica, Nazarje, 2014 (PZI in PID)
 • Hala Agroteh Vrbek d.o.o., Šentjur, 2014 (PGD in PZI), 2015 (PID)
 • Industrijski objekt BSH: Hala Medprostor, Nazarje, 2015 (PGD, PZI in PID)
 • Skladišče Mamut Tim, Zreče, 2015 (PGD in PID)
 • Mlekarna Celeia: Skladišče repromateriala – zahod, 2015 (PGD), 2016 (PZI in PID)
 • Poslovno proizvodni objekt Tajfun - objekt 2 in 3, 2016 (PGD in PZI)
 • PS Logistika Ljubljana Črnuče: Prenova etažnega oddelka, 2016 (PZI), 2017 (PID)
 • Skladiščni objekt GMS Trbovlje, 2016 (PGD)
 • Hala za Lakirnico, Monting SK, Laško, 2016 (PGD in PZI), 2017 (PID)
 • Regalno skladišče Zagožen, Petrovče, 2016 (PGD), 2017 (PZI)
 • Poslovno proizvodni objekt Tajfun - objekt 5, 2017 (PGD in PZI)
 • Regalno skladišče Pfeifer, Nazarje, 2017 (PGD)
 • Hala za Rezalnico, Monting SK, Laško, 2017 (PGD)
 • Hala MOS Servis Mestinje, 2017 (PGD) - trenutno še v izdelavi

 Turistični objekti, kulturni objekti:

 • Počitniški kompleks Rogaška Slatina, 2012 (PGD in PZI), 2014 (PID)
 • Gostinski objekt Denk, Zgornja Kungota, 2012  (PGD in PZI), 2014 (PID)
 • Prenova kuhinje s prizidkom, Restavracija Jezero, Velenje, 2012 (PZI)
 • Kuhinja z jedilnico, odelo Slovenija, Prebold, 2013 (PID)
 • Catering kuhinja s skladišči, Vivo d.o.o., Ljubljana, 2013 (PGD in PZI)
 • Obnova zahodnega dela gradu Lemberg, 2014 (IDP)
 • Fontana piv, Žalec, 2015 (PGD in PZI), 2016 (PID)
 • Rekonstrukcija Muzejskega trga v Celju, 2016 (PZI)
 • Mestni park Celje: Rekonstrukcija fontane, 2016 (PZI)
 • KIMC Polzela, 2017 (PGD) - trenutno še v izdelavi
 • Prenova kuhinje; Dom starejših Šentjur, 2017 (PZI) - trenutno še v izdelavi

 Infrastrukturni objekti:

 • Vključitev vrtine HG-3/08 v vodovodni sistem, Dobrna, 2012 (PGD), 2013 (PZI)
 • Kamp za 250 oseb v Basri, Irak, 2012
 • Odvajanje odpadnih voda z območja Malih Braslovč in Preserij, 2012 (PGD in PZI), 2015 (PID)
 • Kanalizacija Lokovica z MČN 250 in 500 PE, Šoštanj, 2012
 • Javna razsvetljava Ceste pod Gradom v Laškem, 2012
 • Čistilna naprava s črpališčem v Vinski Gori, 500PE v I.fazi + 500PE v II.fazi, 2013 (PGD in PZI), 2016 (PID)
 • Javna razsvetljava za ureditev javne poti 701990 Tuš-Debro, Laško, 2014
 • Grajska pot in oživljanje kulturne dediščine na območju gradu Lemberg, 2014
 • Črpališče za kanalizacijo Podvin - Pirešica v KS Vinska gora, 2014 (PGD)
 • Javna razsvetljava na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II, 2014 (PZI)
 • Tehnološka prenova toplovodnega sistema: Sekundarno omrežje in toplotne postaje TPP450, ITP450A in ITP450B, Velenje, 2015 (PZI in PID)
 • Tehnološka prenova toplotne postaje TPP068 in ITP068A, Velenje, 2015 (PZI in PID)
 • Tehnološka prenova toplotne postaje TPP300Velenje, 2014 (PZI), 2016 (PID)
 • Energetika Nova Gorica: Elektro omara za vodenje vročevodnega kotla, 2015 (PZI)
 • Tehnološka prenova toplovodnega sistema: Sekundarno omrežje in toplotne postaje TPP326, ITP326A, ITP326B in ITP326C, Velenje, 2014 (PZI), 2016 (PID)
 • Tehnološka prenova toplovodnega sistema: Sekundarno omrežje in toplotne postaje TPP331, ITP331A, ITP331B in ITP331C, Velenje, 2015 (PZI), 2016 (PID)
 • Ureditev kanalizacije na odseku Skladišče naftnih derivatov Lendava - potok Ledava (Črpališče), 2015 (PGD in PZI), 2016 (PID)
 • Izgradnja fekalnega sistema v občini Braslovče: Tlačni vod Grajska vas-Kaplja vas (črpališče Č1), 2016 (PID)
 • Vodovod Zavodnje - Območje Ruml (črpališče), 2014 (PGD), 2015 (PZI)
 • Odvajanje odpadnih voda z območja Letuš - levi breg (vakumska postaja), 2016 (PGD), 2017 (PZI)
 • Obnova ceste v naselju Čatež ob Savi (javna razsvetljava), 2016 (PZI)
 • Kanalizacija Prelska v KS Vinska Gora (čistilna naprava 250 PE), 2014 (PGD), 2015 (PZI)
 • Ureditev pločnikov v Rečici ob Paki (javna razsvetljava), 2017 (IzN)
 • Ureditev Trubarjeve ulice (javna razsvetljava), Laško, 2017 (PZI)

 Energetske sanacije, svetovanje pri energetskih pregledih:

 • Sodelovanje pri energetskih pregledih sodišč: Celje, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Maribor
 • Energetska sanacija razsvetljave Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 2013 (PZI)
 • Energetska obnova zgradbe ODU Koper, 2013 (PID)
 • Energetska sanacija vrtcev v občini Šentjur, 2015 (PZI)
 • Energetska sanacija osnovne šole Šempeter, 2015 (PZI)
 • Energetska sanacija občine Žalec, 2015 (PZI)
 • Energetska sanacija sodišča Murska Sobota, 2015 (PZI)
 • Energetska sanacija sodišča Slovenj Gradec, 2016 (PZI)
 • Energetska sanacija sodišča Celje, 2016 (PZI)
 • Energetska sanacija sodišča Maribor, 2016 (PZI)

 Energetski objekti:

 • El. inštalacije za zamenjavo prezračevalne naprave in hladilnega agregata za dvorano Union, Celje, 2012 (PZI)
 • Plinska postaja UNP, Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, 2013 (PGD)
 • Prizidek h kotlarni - skladišče, Žalec, 2013 (PGD)
 • Gradbeno inženirski objekt kurilnica na lesno biomaso, Dom Nine Pokorn Grmovje, 2014 (PGD in PID)
 • Kogeneracija (SPTE 800 KVA), Sipro Energetika, Žalec, 2014 (PGD)
 • Kogeneracija (SPTE 500 KVA), Občina Slovenske Konjice, 2014 (PGD in PZI)
 • POŠ Blagovna: Rekonstrukcija kotlarne 2016 (PZI)

 Stanovanjski objekti:

 • Enostanovanjska stavba Teržan, Kapla vas, 2012 (PGD in PZI)
 • Enostanovanjska hiša Intercom, Škofja Vas, 2012 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Povše, Boštanj, 2013 (PGD in PZI)
 • Stanovanjski objekt Borštnar, Pongrac, 2013 (PGD in PZI)
 • Stanovanjski objekt Schell, Pongrac, 2013 (PGD in PZI)
 • Enodružinska hiša Neuvirt, Potočnik, 2013 (PZI)
 • Stanovanjski objekt Strašek, Arclin, 2013  (PGD in PZI)
 • Stanovanjski objekt Frank, Famlje (Divača), 2014 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Roš, 2014 (PZI)
 • Dom Nine Pokorn: Rekonstrukcija bivalne enote Dobrna, 2015 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Pavlovič, 2015 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Ručigaj, 2015 (PZI)
 • Oskrbovanja stanovanja za nepremičninski sklad - objekt 02, Brežice, 2016 (PGD in PZI)
 • Stanovanjska hiša Trupej, 2016 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Burnik, 2016 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Lapi, 2017 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Lujanac, 2017 (PZI)
 • Stanovanjska hiša Mahne, 2017 (PZI)

 Športni objekti, večnamenski objekti

 • Pomožni objekt ob športnem igrišču Kostrivnica, 2012 (PID)
 • Športni center Lokrovec, Celje, 2014 (PGD)
 • Tenis Center na Bonifiki, Koper, 2014 (PGD in PZI)
 • Večnamenski objekt, Šmartno v Rožni dolini, 2015 (PID)
 • Pokrito teniško igrišče Marija Gradec, Laško, 2015 (PZI)
 • Prizidek k POŠ Sveti Štefan: Večnamenski objekt - telovadnica 2016 (PGD in PZI)
 • Športna dvorana Hruševec, Šentjur, 2017 (PGD) - trenutno še v izdelavi

Oskrba z električno energijo, elektro priključki:

 • Tri Stanovanjske hiše Ecosol: NN elektro priključek, Šmarje pri Jelšah, 2012
 • Stanovanjska hiša Moškon: NN elektro priključek, Kozje, 2012
 • Stanovanjska hiša Podkoritnik: NN elektro priključek, Laško, 2012
 • Stanovanjska hiša Prah: NN elektro priključek, Šmarje pri Jelšah, 2012
 • Stanovanjska hiša Pritržnik: NN elektro priključek, Dobrna, 2012
 • Stanovanjska hiša Peršak-Šplajt: NN elektro priključek, Nova Cerkev, 2012
 • Stanovanjski objekt Gostečnik – Fatur: NN elektro priključek, Zabukovica, 2012
 • Stanovanjska hiša Povše: NN elektro priključek, Boštanj, 2012
 • Stanovanjski objekt Strašek: NN elektro priključek, Arclin, 2013
 • Kabliranje daljnovoda 20 kV Jakob – odcep Hruševec, Šentjur, 2013 (PGD), 2014 (PZI), 2015 (PID)
 • Enostanovanjska hiša Birsa: NN elektro priključek, Branik, 2013
 • Stanovanjski objekt Jug: NN elektro priključek, Bezovje, 2013
 • Prizidek k obrtni delavnici Mipot: NN elektro priključek, Gomilsko, 2013
 • Vgradnja diesel električnega agregata 250 kVA, Dom Nine Pokorn Grmovje, 2014
 • Nadomestna gradnja stanovanjske hiše Trupej: NN elektro priključek, Velenje, 2014
 • Stanovanjski objekt Stagoj: NN elektro priključek, Vojnik, 2014
 • Idejna rešitev elektrifikacije za območje Zahodno Ostrožno: OPPN OZ-9, 2015 (IDZ)
 • Transformatorska postaja 2x1000 kVA za Poslovno stanovanjski objekt Gorica v Velenje, 2015 (PID)
 • Idejna rešitev elektrifikacije za ureditev EKO kampa v Vrbju, 2015 (IDZ)
 • Transformatorska postaja TP Tajfun 2, 2x1000 kVA, 2016 (PGD in PZI)
 • Transformatorska postaja TP Tajfun 1, 2x1000 kVA, 2017 (PGD in PZI)
 • Cestna in komunalna infrastruktura za OPPN OZ-9, 2016 (PGD), 2017 (PZI)

Ostalo:

 • Dom starejših Šentjur: Prenova varovanih stanovanj, 2012 (PZI)
 • Dom starejših Šentjur: Prizidek kavarne s teraso in jedilnico, 2012 (PZI)
 • DUO Impoljca: Stanovanjska stavba za posebne namene, Sevnica, 2012 (PZI), 2013 ( PID - I. faza), 2015 (PID - 2. faza)
 • Sistem za kontrolo dostopa in registracijo delovnega časa v DUO Impoljca, 2013 (PZI)
 • Fakulteta za Logistiko, preureditev učilnic v 1. nadstropju, Celje, 2014 (PZI in PID)
 • Nadomestni gospodarski objekt Senica, Štore, 2014 (PGD)
 • Notranja preureditev obst. pisarn v prostore za Visoko zdravstveno Šolo, Celje, 2014 (PZI in PID)
 • Farma Trebec: Hlevi za rejo piščancev, Prem, 2015 (PGD in PZI)
 • Prizidek k obstoječemu objektu k.o. Primož, 2015 (PGD)
 • RCERO sortirnica: Ureditev garderob, 2015 (PZI in PID)
 • Zbirni center Prebold: Nadstrešnica za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 2015 (PGD in PZI)
 • Zbirni center Vojnik: Ureditev razsvetljave v nadstrešnicah, 2015 (PZI in PID)
 • Zbirni centri Braslovče, Polzela, Vojnik, Vransko in Žalec: Postavitev zapornic, 2015 (PZI)
 • Dom starejših Šentjur: Trakt E, 2016 (PGD)
 • Rekonstrukcija obstoječega podstrešja v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, 2016 (PGD in PZI)
 • Dom starejših Šentjur: Prenova vhodne avle, 2016 (PZI)
 • Dom Nine Pokorn - Enota za demenco Žalec, 2017 (PGD) - trenutno še v izdelavi

Strokovni nadzori:

 • Dom starejših občanov Brežice 2012 - 2013
 • Oskrbovana stanovanja Brežice - objekt OS1, 2013
 • DUO Impoljca: energetska sanacija, Sevnica, 2013
 • DUO Impoljca: Stanovanjska stavba za posebne namene, Sevnica, 2013 (I. faza), 2015 (2. faza)
 • Poslovno proizvodni objekt Marovt Stranice, 2015
 • Energetska sanacija vrtcev v občini Šentjur, 2015
 • Industrijski objekt BSH: hala Medprostor, Nazarje, 2015
 • Skladiščna hala (prizidava), Biro Ogis, 2015
 • Hala Agroteh Vrbek, Šentjur, 2015-2016
 • Fontana piv Žalec, 2016
 • Mlekarna Celeia: Skladišče repromateriala – zahod, 2016
 • Poslovni objekt Unichem: Regalno skladišče IOC Zapolje, 2016
 • Dom starejših Šentjur: Prenova vhodne avle, 2016
 • Dograditev in tehnološka posodobitev hlevov za kokoši nesnice, Meja d.d. Šentjur, 2016
 • POŠ Blagovna - Prizidek razdeljevalnica hrane, 2016
 • Hala za Lakirnico, Monting SK, Laško, 2017
 • Poslovni objekt Petrin, Mozirje, 2017

 

Nahajate se: Home Reference