Dejavnost podjetja

Projektiranje, svetovanje in strokovni nadzor s področja električnih inštalacij in električne opreme:

 • Elektroenergetika
 • Razsvetljava
 • Zaščita pred udarom strele
 • Telekomunikacije
 • Sistemi za javljanje požara
 • Ozvočenje in multimedija
 • Sistemi pametnih zgradb
 • Centralno nadzorni sistemi
 • Sistemi za rezervno napajanje
 • Električne inštalacije za tehnologijo

 Izdelava priključkov na javno infrastrukturo, kjer lahko po dogovoru poskrbimo tudi za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij s strani pristojnih soglasodajalcev: 

 • Transformatorske postaje
 • NN elektro priključki
 • TK priključki
 • KKS (KTV) priključki
 • Javna razsvetljava

 Svetovanje pri energetskih sanacijah:

 • Energetsko učinkovita razsvetljava
 • Zmanjševanje porabe električne energije
 • Sistemi za omejevanje konic

 

Nahajate se: Home